0

Phương pháp biến đổi tương đương giải phương trình, bất phương trình chứa căn

phương trình equation bất phương trình inequation phương pháp biến đổi tương đương phân tích thành tích

Phương pháp biến đổi tương đương giải phương trình, bất phương trình chứa căn thức Thông thường, ý tưởng chung để giải bất cứ một phương trình bậc cao, phương trình vô tỷ là đều qui về các phương trình… Continue Reading