Phân dạng bài tập hiđrocacbon không no

Bài tập hiđrocacbon không no

Bài tập hiđrocacbon không no     Xem thêm Câu hỏi trắc nghiệm hiđrocacbon thơm  Phân dạng bài tập hiđrocacbon thơm Câu hỏi trắc nghiệm hiđrocacbon không no   I. Phản ứng cộng HBr, HCl, Br2 1. Bản chất phản ứng cộng HBr, Br2 2. Phương pháp giải   a.Tính lượng chất trong phản ứng … Read more

Phân dạng bài tập trắc nghiệm oxi lưu huỳnh

bài tập trắc nghiệm oxi lưu huỳnh

Phân dạng bài tập trắc nghiệm oxi lưu huỳnh Xem thêm Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm oxi lưu huỳnh Hệ thông câu hỏi trắc nghiệm halogen Phân dạng bài tập halogen   Dạng 1. Đơn chất oxi, lưu huỳnh tác dụng với kim loại.   Phương pháp giải + Với Oxi phản ứng đưa … Read more

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm oxi lưu huỳnh

câu hỏi trắc nghiệm oxi lưu huỳnh

Câu hỏi trắc nghiệm oxi lưu huỳnh   HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THEO CÁC CẤP ĐỘ 1. Mức độ nhận biết Câu 1: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử các nguyên tố nhóm VIA là ns2np4. B. ns2np5. C. ns2np3.                                        D. ns2np6. Câu 2: Trong nhóm oxi, đi từ … Read more

Đề thi minh họa 2020 môn hóa bản word

Đề thi minh họa 2020 môn hóa

Đề thi minh họa 2020 môn hóa   Xem thêm https://o2.edu.vn/giai-chi-tiet-de…2020-mon-hoa-hoc/   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   ĐỀ THAM KHẢO     KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2020                Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn: Hóa Học Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề … Read more

Giải chi tiết đề minh họa THPT Quốc Gia 2020 lần 1 môn Hóa học

Giải chi tiết đề minh họa THPT Quốc Gia 2020 lần 1 môn Hóa học

Giải chi tiết đề minh họa THPT Quốc Gia 2020 lần 1 môn Hóa học Đề thi minh họa và lời giải chi tiết môn Hóa học 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   ĐỀ THAM KHẢO     KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2020                Bài thi: Khoa học … Read more

Phân dạng bài tập este lipit

Phân dạng bài tập este lipit Xem thêm Câu hỏi trắc nghiệm este lipit Câu hỏi trắc nghiệm cacbohiđrat Phân dạng bài tập cacbohiđrat Thủy phân este đơn chức Những vấn đề lý thuyết cần nhớ Phản ứng thủy phân trong môi trường axit + Este tạo bởi axit và ancol :   + Este … Read more

Câu hỏi trắc nghiệm este lipit có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm este lipit có đáp án   Câu hỏi trắc nghiệm este – lipit theo các mức độ nhận thức  Phân dạng theo các cấp độ nhận thức   Mức độ nhận biết Câu 1: Etyl axetat không tác dụng với H2O (xúc tác H2SO4 loãng, đun nóng). B. H2 (xúc tác … Read more

Tài liệu ôn tập đầu năm hóa học 11

ôn tập đầu năm hóa học 11

ÔN TẬP ĐẦU NĂM HÓA HỌC 11 Tài liệu ôn tập đầu năm Hóa học 11 cung cấp tóm tắt các kiến thức cần nhớ và dạng toán quan trọng, giúp học sinh ôn tập tốt trước khi bước vào chương trình Hóa học lớp 11. Xem thêm Hóa học lớp 10 – Đầu năm thì … Read more

Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết hóa học hữu cơ – có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết hóa học hữu cơ – có đáp án Xem thêm Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết hóa học vô cơ – có đáp án Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2020 (Đề 1-5) Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2020 Đề thi … Read more

Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết hóa học vô cơ – có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết hóa học vô cơ – có đáp án Xem thêm Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết hóa học hữu cơ – có đáp án Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2020 (Đề 1-5) Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2020 Đề thi … Read more