Tài liệu tổng hợp kiến thức lý thuyết thi TN THPT môn Hóa

Tài liệu tổng hợp kiến thức lý thuyết thi TN THPT môn Hóa

Tài liệu tổng hợp kiến thức lý thuyết thi TN THPT môn Hóa VẤN ĐỀ 1 : CÁC CHẤT PHẢN ỨNG VỚI Cu(OH)2 Ở ĐIỀU KIỆN THƯỜNG Phản ứng minh họa : Lưu ý : Đipeptit không có phản ứng màu tím biure : Ala-Ala, Gly-Ala, …. VẤN ĐỀ 2 : CÁC CHẤT PHẢN ỨNG … Read more

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2020 (Đề 1-5 mục tiêu 7 điểm)

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2020

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2020 Xem thêm Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2020 (Đề 6-10 mục tiêu 7 điểm) Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2020 (Đề 11-15 mục tiêu 7 điểm) Ôn tập lý thuyết môn hóa thi THPT Quốc Gia 2020 … Read more

Phân dạng bài tập kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm

bài tập kim loại kiềm thổ

Bài tập kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm Xem thêm Câu hỏi trắc nghiệm kim loại kiềm va hợp chất Câu hỏi trắc nghiệm kim loại kiềm thổ và hợp chất Câu hỏi trắc nghiệm nhôm và hợp chất   Phân dạng bài tập kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm   … Read more

Câu hỏi trắc nghiệm nhôm và hợp chất

bai tap nhom va hop chat

Trắc nghiệm nhôm và hợp chất   Câu hỏi trắc nghiệm nhôm và hợp chất Xem thêm Câu hỏi trắc nghiệm kim loại kiềm và hợp chất Câu hỏi trắc nghiệm kim loại kiềm thổ và hợp chất HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mức độ nhận biết, thông hiểu Câu 1: Kim loại nhẹ, … Read more

Câu hỏi trắc nghiệm kim loại kiềm thổ và hợp chất

kim loai kiem tho va hop chat

Trắc nghiệm kim loại kiềm thổ và hợp chất Câu hỏi trắc nghiệm kim loại kiềm thổ và hợp chất Xem thêm Câu hỏi trắc nghiệm kim loại kiềm và hợp chất Câu hỏi trắc nghiệm nhôm và hợp chất   HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mức độ nhận biết, thông hiểu Câu 1: … Read more

Câu hỏi trắc nghiệm kim loại kiềm và hợp chất

kim loại kiềm và hợp chất

Trắc nghiệm kim loại kiềm và hợp chất Câu hỏi trắc nghiệm kim loại kiềm và hợp chất Xem thêm Câu hỏi trắc nghiệm kim loại kiềm thổ và hợp chất Câu hỏi trắc nghiệm nhôm và hợp chất I. Kim loại kiềm Mức độ nhận biết, thông hiểu Câu 1: Cấu hình electron lớp … Read more

Câu hỏi trắc nghiệm hiđrocacbon không no

Trắc nghiệm hiđrocacbon không no

Trắc nghiệm hiđrocacbon không no   Câu hỏi trắc nghiệm hiđrocacbon không no Xem thêm Phân dạng bài tập hiđrocacbon không no Câu hỏi trắc nghiệm hiđrocacbon thơm  Phân dạng bài tập hiđrocacbon thơm HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mức độ nhận biết Câu 1: Chọn khái niệm đúng về anken : A. Những … Read more

Phân dạng bài tập hiđrocacbon không no

Bài tập hiđrocacbon không no

Bài tập hiđrocacbon không no     Xem thêm Câu hỏi trắc nghiệm hiđrocacbon thơm  Phân dạng bài tập hiđrocacbon thơm Câu hỏi trắc nghiệm hiđrocacbon không no   I. Phản ứng cộng HBr, HCl, Br2 1. Bản chất phản ứng cộng HBr, Br2 2. Phương pháp giải   a.Tính lượng chất trong phản ứng … Read more

Phân dạng bài tập trắc nghiệm oxi lưu huỳnh

bài tập trắc nghiệm oxi lưu huỳnh

Phân dạng bài tập trắc nghiệm oxi lưu huỳnh Xem thêm Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm oxi lưu huỳnh Hệ thông câu hỏi trắc nghiệm halogen Phân dạng bài tập halogen   Dạng 1. Đơn chất oxi, lưu huỳnh tác dụng với kim loại.   Phương pháp giải + Với Oxi phản ứng đưa … Read more

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm oxi lưu huỳnh

câu hỏi trắc nghiệm oxi lưu huỳnh

Câu hỏi trắc nghiệm oxi lưu huỳnh   HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THEO CÁC CẤP ĐỘ 1. Mức độ nhận biết Câu 1: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử các nguyên tố nhóm VIA là ns2np4. B. ns2np5. C. ns2np3.                                        D. ns2np6. Câu 2: Trong nhóm oxi, đi từ … Read more