Cho các nhận định sau: Trong y học, glucozơ được dùng làm thuốc tăng lực

Cho các nhận định sau: Trong y học, glucozơ được dùng làm thuốc tăng lực Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc

 

Cho các nhận định sau:

(a) Trong y học, glucozơ được dùng làm thuốc tăng lực

(b) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc

(c) Trong công nghiệp, một lượng lớn chất béo dùng để điều chế xà phòng và glixerol

(d) Phản ứng thế brom vào vòng thơm của anilin dễ hơn benzen

(e) Tơ tằm thuộc loại tơ nhân tạo

Số nhận định đúng là

A. 3       B. 4       C. 2       D. 5

(a) Đúng

(b) Đúng

(c) Đúng

(d) Đúng, do nhóm NH2 hoạt hóa vòng thơm

(e) Sai, tơ tằm là tơ thiên nhiên.

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website