dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các nhận xét sau Glucozơ và mantozơ đều có phản ứng tráng bạc. Etanol và phenol đều tác dụng với dung dịch NaOH.

Cho các nhận xét sau Glucozơ và mantozơ đều có phản ứng tráng bạc. Etanol và phenol đều tác dụng với dung dịch NaOH.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các nhận xét sau

(1) Glucozơ và mantozơ đều có phản ứng tráng bạc.

(2) Etanol và phenol đều tác dụng với dung dịch NaOH.

(3) Tính axit của axit fomic mạnh hơn của axit axetic

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(4) Liên kết hiđro là nguyên nhân chính khiến etanol có nhiệt độ sôi cao hơn của đimetylete.

(5) Phản ứng của NaOH với etylaxetat là phản ứng thuận nghịch.

(6) Cho anilin vào dung dịch brom thấy có vẩn đục.

Các kết luận đúng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. (1), (2), (4), (5).       B. (1), (3), (4), (6).

C. (2), (4), (5), (6).       D. (2), (3), (5), (6).

(1) Đúng

(2) Sai, phenol có tác dụng, etanol không tác dụng với NaOH.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(3) Đúng

(4) Đúng

(5) Sai, phản ứng xà phòng hóa 1 chiều

(6) Đúng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *