dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các phát biểu sau: (a) Phenol là chất rắn, có thể tan tốt trong nước ở 70°C (b) Nhỏ vài giọt dung dịch brom vào dung dịch chứa

Cho các phát biểu sau: Phenol là chất rắn, có thể tan tốt trong nước ở 70°C Nhỏ vài giọt dung dịch brom vào dung dịch chứa phenol thấy xuất hiện kết tủa trắng.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các phát biểu sau:

(a) Phenol là chất rắn, có thể tan tốt trong nước ở 70°C

(b) Nhỏ vài giọt dung dịch brom vào dung dịch chứa phenol thấy xuất hiện kết tủa trắng.

(c) Sục khí CO2 dư vào dung dịch natri phenolat thấy dung dịch vẩn đục

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Phenol và ancol etylic đều tác dụng với dd NaOH.

(e) C6H5OH và C6H5CH2OH là đồng đẳng của nhau

Số phát biểu đúng là

A. 3       B. 2       C. 5          D. 4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(a) Đúng

(b) Đúng

(c) Đúng, do tạo phenol không tan.

(d) Sai, C2H5OH không phản ứng với NaOH

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(e) Sai, C6H5OH thuộc dãy phenol, C6H5CH2OH thuộc dãy ancol thơm.

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *