dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các phát biểu sau: Bơ nhân tạo được điều chế bằng phản ứng hiđro hóa chất béo lỏng. Thành phần chính của sợi bông, gỗ, nứa là xenlulozơ.

Cho các phát biểu sau: Bơ nhân tạo được điều chế bằng phản ứng hiđro hóa chất béo lỏng. Thành phần chính của sợi bông, gỗ, nứa là xenlulozơ.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các phát biểu sau:

(a) Bơ nhân tạo được điều chế bằng phản ứng hiđro hóa chất béo lỏng.

(b) Thành phần chính của sợi bông, gỗ, nứa là xenlulozơ.

(c) Ở nhiệt độ thường, các amin đều là các chất lỏng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat, cao su lưu hóa đều là các polime bán tổng hợp.

(e) Đốt cháy một mẫu lòng trắng trứng thấy xuất hiện mùi khét như mùi tóc cháy.

(f) Tinh bột khi thủy phân hoàn toàn trong môi trường kiềm thu được glucozơ.

(g) “Đường mía” là thương phẩm có chứa thành phần hoá học là saccarozơ.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(h) Hợp chất H2N–CH(CH3)–COOH3N–CH3 là este của alanin.

Số phát biểu đúng là

A. 5.       B. 4.       C. 3.       D. 2.

(a) Đúng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(b) Đúng

(c) Sai, amin có thể ở dạng khí hoặc rắn trong điều kiện thường.

(d) Đúng

(e) Đúng, lòng trắng trứng và tóc đều là protein.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(f) Sai, tinh bột không bị thủy phân trong kiềm

(g) Đúng

(f) Sai, đây là muối của alanin.

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *