dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các phát biểu sau: Crom là kim loại có tính khử mạnh hơn sắt. Quặng boxit và quặng hematit

Cho các phát biểu sau: Crom là kim loại có tính khử mạnh hơn sắt. Quặng boxit và quặng hematit đều tan trong dung dịch kiềm loãng.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các phát biểu sau:

(1) Crom là kim loại có tính khử mạnh hơn sắt.

(2) Quặng boxit và quặng hematit đều tan trong dung dịch kiềm loãng.

(3) Trong môi trường bazơ ion Cr3+ bị chất oxi hóa mạnh (Br2, Cl2,…) oxi hóa thành ion Cr2O72-.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(4) Trong nhóm IA, độ cứng giảm dần theo chiều K > Na > Cs.

(5) Natri cacbonat (Na2CO3) là chất rắn màu trắng, tan nhiều trong nước.

(6) Tính chất hóa học đặc trưng của hợp chất sắt(II) là tính khử.

Số phát biểu không đúng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 2.       B. 1.       C. 4.       D. 3.

(1) Đúng

(2) Sai, quặng hematit chứa Fe2O3 không tan trong kiềm loãng

(3) Sai, bị oxi hóa thành CrO42-:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cr3+ + OH + Cl2 —> Cl- + CrO42- + H2O

(4) Đúng

(5) Đúng

(6) Đúng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *