dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các phát biểu sau: Độ cứng của Cr lớn hơn Al. Kim loại dẫn điện tốt nhất

Cho các phát biểu sau: Độ cứng của Cr lớn hơn Al. Kim loại dẫn điện tốt nhất là Ag, sau đó đến Cu, Au, Al, Fe.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các phát biểu sau:

(a) Độ cứng của Cr lớn hơn Al.

(b) Kim loại dẫn điện tốt nhất là Ag, sau đó đến Cu, Au, Al, Fe.

(c) K phản ứng với dung dịch CuSO4 hình thành Cu kim loại.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Có thể điều chế Li, Na, K, Al bằng cách điện phân dung dịch muối của chúng.

(e) Nước cứng là nước có chứa nhiều ion Ca2+ và Mg2+.

(g) Tất cả các kim loại kiềm thổ đều phản ứng với nước ngay ở điều kiện thường.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 4.       B. 1.       C. 2.          D. 3.

(a) Đúng

(b) Đúng

(c) Sai, K + H2O —> KOH + H2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

KOH + CuSO4 —> K2SO4 + Cu(OH)2

(d) Sai, các ion này không bị khử trong dung dịch

(e) Đúng

(g) Sai, Be không phản ứng, Mg phản ứng chậm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *