dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các phát biểu sau: Dung dịch alanin làm quì tím hóa đỏ. Poli(vinyl clorua) được điều che bằng phản ứng trùng ngừng

Cho các phát biểu sau: Dung dịch alanin làm quì tím hóa đỏ. Poli(vinyl clorua) được điều che bằng phản ứng trùng ngừng

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các phát biểu sau:

(a) Dung dịch alanin làm quì tím hóa đỏ.

(b) Poli(vinyl clorua) được điều che bằng phản ứng trùng ngừng

(c) Ở điều kiện thưởng anilin là chất khí.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Tinh bột thuộc loại polisaccarit

(e) Ở điều kiện thích hợp triolein tham gia phản ứng cộng hợp

Số phát biểu đúng là:

A. 2       B. 4.       C. 5.       D. 3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(a) Sai, dung dịch Ala không làm đổi màu quỳ tím

(b) Sai, PVC điều chế bằng cách trùng hợp CH2=CHCl

(c) Sai, anilin là chất lỏng điều kiện thường

(d) Đúng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(e) Đúng, triolein có 3C=C nên tham gia phản ứng cộng.

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *