Cho các phát biểu sau: Dùng giấm ăn hoặc một số loại quả chua để khử mùi tanh của cá.

Cho các phát biểu sau: Dùng giấm ăn hoặc một số loại quả chua để khử mùi tanh của cá. Este isoamyl axetat có mùi thơm của chuối chín.

 

Cho các phát biểu sau:

(a) Dùng giấm ăn hoặc một số loại quả chua để khử mùi tanh của cá.

(b) Este isoamyl axetat có mùi thơm của chuối chín.

(c) Ở nhiệt độ thường, tất cả các amin đều tan nhiều trong nước.

(d) Cao su lưu hóa có tính đàn hồi lớn hơn cao su thiên nhiên.

(e) Ở nhiệt độ thường, nhỏ vài giọt dung dịch iot vào hồ tinh bột, thu được dung dịch màu xanh tím.

(g) Có hai chất trong các chất: phenol, etyl axetat, ancol etylic, axit axetic tác dụng được với dung dịch NaOH.

Trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 3.       B. 2.       C. 4.       D. 5.

(a) Đúng

(b) Đúng

(c) Sai, nhiều amin có phân tử khối lớn không tan hoặc ít tan trong nước

(d) Đúng

(e) Đúng

(f) Sai, có 3 chất tác dụng với dung dịch NaOH: phenol, etyl axetat, axit axetic

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website