Cho các phát biểu sau: Dùng giấm ăn hoặc một số loại quả chua để khử mùi tanh của cá.

Cho các phát biểu sau: Dùng giấm ăn hoặc một số loại quả chua để khử mùi tanh của cá. Este isoamyl axetat có mùi thơm của chuối chín.

 

Cho các phát biểu sau:

(a) Dùng giấm ăn hoặc một số loại quả chua để khử mùi tanh của cá.

(b) Este isoamyl axetat có mùi thơm của chuối chín.

(c) Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố.

(d) Dịch truyền glucozơ 5% được dùng để cung cấp đạm cho cơ thể bệnh nhân.

(e) Ở nhiệt độ thường, nhỏ vài giọt dung dịch iot vào hồ tinh bột, thu được dung dịch màu xanh tím.

Trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 2.       B. 3.       C. 5.       D. 4.

(a) Đúng

(b) Đúng

(c) Sai, dầu ăn (C, H, O), mỡ bôi trơn (C, H)

(d) Sai, cung cấp đường.

(e) Đúng

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website