Cho các phát biểu sau: Mỡ lợn được dùng làm nguyên liệu để sản xuất xà phòng.

Cho các phát biểu sau: Mỡ lợn được dùng làm nguyên liệu để sản xuất xà phòng. Nước ép quả nho chín có phản ứng tráng bạc.

 

Cho các phát biểu sau:

(a) Mỡ lợn được dùng làm nguyên liệu để sản xuất xà phòng.

(b) Nước ép quả nho chín có phản ứng tráng bạc.

(c) Tơ tằm bền trong môi trường axit và môi trường kiềm.

(d) Cao su lưu hóa có tính đàn hồi, lâu mòn và khó tan hơn cao su thiên nhiên.

(e) Dung dịch anilin làm quỳ tím chuyển màu xanh.

Số lượng phát biểu đúng là

A. 4.       B. 5.       C. 2.       D. 3.

(a) Đúng, mỡ lợn là chất béo

(b) Đúng, nước ép nho chín chứa nhiều glucozơ

(c) Sai, tơ tằm có nhóm -CONH- nên kém bền trong axit, kiềm

(d) Đúng

(e) Sai, anilin có tính bazơ nhưng rất yếu nên không làm đổi màu quỳ tím.