dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các phát biểu sau: Mỡ lợn được dùng làm nguyên liệu để sản xuất xà phòng.

Cho các phát biểu sau: Mỡ lợn được dùng làm nguyên liệu để sản xuất xà phòng. Nước ép quả nho chín có phản ứng tráng bạc.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các phát biểu sau:

(a) Mỡ lợn được dùng làm nguyên liệu để sản xuất xà phòng.

(b) Nước ép quả nho chín có phản ứng tráng bạc.

(c) Tơ tằm bền trong môi trường axit và môi trường kiềm.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Cao su lưu hóa có tính đàn hồi, lâu mòn và khó tan hơn cao su thiên nhiên.

(e) Dung dịch anilin làm quỳ tím chuyển màu xanh.

Số lượng phát biểu đúng là

A. 4.       B. 5.       C. 2.       D. 3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(a) Đúng, mỡ lợn là chất béo

(b) Đúng, nước ép nho chín chứa nhiều glucozơ

(c) Sai, tơ tằm có nhóm -CONH- nên kém bền trong axit, kiềm

(d) Đúng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(e) Sai, anilin có tính bazơ nhưng rất yếu nên không làm đổi màu quỳ tím.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *