Cho các phát biểu sau: Nước ép quả nho chín có phản ứng tráng bạc. Dùng quỳ tím có thể phân biệt được

Cho các phát biểu sau: Nước ép quả nho chín có phản ứng tráng bạc. Dùng quỳ tím có thể phân biệt được ba dung dịch riêng biệt: anilin, lysin và axit glutamic.

 

Cho các phát biểu sau:

(a) Nước ép quả nho chín có phản ứng tráng bạc.

(b) Dùng quỳ tím có thể phân biệt được ba dung dịch riêng biệt: anilin, lysin và axit glutamic.

(c) Thủy phân phenyl axetat trong dung dịch NaOH (dư), thu được natri axetat và phenol.

(d) Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure với Cu(OH)2.

(e) Cao su lưu hóa có tính đàn hồi, lâu mòn và khó tan trong các dung môi hơn cao su không lưu hóa.

(g) Glucozơ là đồng phân của saccarozơ.

Số phát biểu đúng là

A. 5.       B. 4.       C. 3.       D. 6.

(a) Đúng, nho chứa nhiều glucozơ

(b) Đúng, anilin (tím), lys (xanh), Glu (đỏ)

(c) Sai, thu được CH3COONa và C6H5ONa

(d) Sai, đipeptit không có phản ứng màu biurê

(e) Đúng

(g) Sai, glucozơ là đồng phân của fructozơ

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website