Cho các phát biểu sau: Ở điều kiện thường, chất béo (C17H33COO)3C3H5 ở trạng thái rắn. Fructozơ là monosaccarit

Cho các phát biểu sau: Ở điều kiện thường, chất béo (C17H33COO)3C3H5 ở trạng thái rắn. Fructozơ là monosaccarit duy nhất có trong mật ong.

 

Cho các phát biểu sau :

(a) Ở điều kiện thường, chất béo (C17H33COO)3C3H5 ở trạng thái rắn.

(b) Fructozơ là monosaccarit duy nhất có trong mật ong.

(c) Thành phần chính của giấy chính là xenlulozơ.

(d) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc.

(e) Amilozơ và amilopectin đều cấu trúc mạch phân nhánh.

(f) Dầu chuối (chất tạo hương liệu mùi chuối chín) có chứa isoamyl axetat.

Số phát biểu đúng là

A. 3.       B. 5.       C. 4.       D. 6.

(a) Sai, (C17H33COO)3C3H5 là chất béo không no nên ở trạng thái lỏng.

(b) Sai, mật ong chứa cả glucozơ

(c) Đúng

(d) Đúng

(e) Sai, amilozơ không nhánh.

(f) Đúng

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website