Cho các phát biểu sau: Tất cả các nguyên tố nhóm B đều là kim loại. Trong cùng một chu kì kim loại có

Cho các phát biểu sau: Tất cả các nguyên tố nhóm B đều là kim loại. Trong cùng một chu kì kim loại có bán kính nguyên tử lớn hơn so với nguyên tử phi kim.

 

Cho các phát biểu sau:

(1) Tất cả các nguyên tố nhóm B đều là kim loại.

(2) Trong cùng một chu kì kim loại có bán kính nguyên tử lớn hơn so với nguyên tử phi kim.

(3) Tính dẫn điện của Ag > Cu > Al > Au > Fe.

(4) Tôn là sắt trang thiếc.

(5) Cho Fe vào dung dịch CuCl2 sẽ xảy ra ăn mòn điện hóa.

Số phát biểu đúng là

A. 3          B. 1.          C. 2.        D. 4.

(1) Đúng

(2) Đúng

(3) Sai, Ag > Cu > Au > Al > Fe

(4) Sai, tôn là Fe tráng Zn

(5) Đúng

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website