dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các phát biểu sau: Tất cả các nguyên tố nhóm B đều là kim loại. Trong cùng một chu kì kim loại có

Cho các phát biểu sau: Tất cả các nguyên tố nhóm B đều là kim loại. Trong cùng một chu kì kim loại có bán kính nguyên tử lớn hơn so với nguyên tử phi kim.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các phát biểu sau:

(1) Tất cả các nguyên tố nhóm B đều là kim loại.

(2) Trong cùng một chu kì kim loại có bán kính nguyên tử lớn hơn so với nguyên tử phi kim.

(3) Tính dẫn điện của Ag > Cu > Al > Au > Fe.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(4) Tôn là sắt trang thiếc.

(5) Cho Fe vào dung dịch CuCl2 sẽ xảy ra ăn mòn điện hóa.

Số phát biểu đúng là

A. 3          B. 1.          C. 2.        D. 4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(1) Đúng

(2) Đúng

(3) Sai, Ag > Cu > Au > Al > Fe

(4) Sai, tôn là Fe tráng Zn

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(5) Đúng

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ