dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các phát biểu sau: Tất cả protein đều tan được trong nước tạo thành dung dịch keo.

Cho các phát biểu sau: Tất cả protein đều tan được trong nước tạo thành dung dịch keo. Protein được tạo nên từ chuỗi các polipeptit kết hợp lại với nhau.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các phát biểu sau:

(a) Tất cả protein đều tan được trong nước tạo thành dung dịch keo.

(b) Protein được tạo nên từ chuỗi các polipeptit kết hợp lại với nhau.

(c) Axit glutamic có tính chất lưỡng tính.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Dung dịch protein có phản ứng màu biure với Cu(OH)2.

(e) Có thể phân biệt Gly-Ala và Gly-Ala-Gly bằng phản ứng màu biure.

(g) H2NCH2CONHCH2CH2CONHCH(CH3)COOH là một tripeptit.

Số phát biểu đúng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 3.       B. 6.       C. 5.       D. 4.

(a) Sai, chỉ protein dạng cầu tan trong nước

(b) Đúng

(c) Đúng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Đúng

(e) Đúng

(g) Sai, mắt xích giữa không phải α-amino axit

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *