dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các phát biểu sau: Thủy phân hoàn toàn vinyl axetat bằng NaOH thu được natri axetat và axetandehit.

Cho các phát biểu sau: Thủy phân hoàn toàn vinyl axetat bằng NaOH thu được natri axetat và axetandehit. Tơ nilon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các phát biểu sau:

(a) Thủy phân hoàn toàn vinyl axetat bằng NaOH thu được natri axetat và axetandehit.

(b) Tơ nilon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

(c) Ở điều kiện thường etylmetylamin là chất khí

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Xenlulozơ thuộc loại polisaccarit

Số phát biểu đúng là

A. 4.       B. 2.       C. 3.       D. 1.

(a) Đúng: CH3COOCH=CH2 + NaOH —> CH3COONa + CH3CHO

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(b) Đúng

(c) Sai, C2H5-NH-CH3 là chất lỏng

(d) Đúng

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *