Cho các phát biểu sau: Thủy phân vinyl axetat bằng NaOH đun nóng, thu được natri axetat và fomanđehit.

Cho các phát biểu sau: Thủy phân vinyl axetat bằng NaOH đun nóng, thu được natri axetat và fomanđehit.

 

Cho các phát biểu sau:

(a) Thủy phân vinyl axetat bằng NaOH đun nóng, thu được natri axetat và fomanđehit.

(b) Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

(c) Ở điều kiện thường, anilin là chất khí.

(d) Xenlulozơ thuộc loại polisaccarit.

(e) Thủy phân hoàn toàn anbumin thu được hỗn hợp các a-amino axit.

(g) Ở điều kiện thích hợp, triolein tham gia phản ứng cộng H2.

Số phát biểu đúng là

A. 2.           B. 5.            C. 3.            D. 4.

(a) Sai, thu được axetanđehit (CH3CHO).

(b) Sai, PE điều chế bằng trùng hợp.

(c) Sai, anilin là chất lỏng.

(d), (e), (g) Đúng.

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website