dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các phát biểu sau: Thủy phân vinyl axetat bằng NaOH đun nóng, thu được natri axetat và fomanđehit.

Cho các phát biểu sau: Thủy phân vinyl axetat bằng NaOH đun nóng, thu được natri axetat và fomanđehit.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các phát biểu sau:

(a) Thủy phân vinyl axetat bằng NaOH đun nóng, thu được natri axetat và fomanđehit.

(b) Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

(c) Ở điều kiện thường, anilin là chất khí.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Xenlulozơ thuộc loại polisaccarit.

(e) Thủy phân hoàn toàn anbumin thu được hỗn hợp các a-amino axit.

(g) Ở điều kiện thích hợp, triolein tham gia phản ứng cộng H2.

Số phát biểu đúng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 2.           B. 5.            C. 3.            D. 4.

(a) Sai, thu được axetanđehit (CH3CHO).

(b) Sai, PE điều chế bằng trùng hợp.

(c) Sai, anilin là chất lỏng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d), (e), (g) Đúng.

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *