Cho các phát biểu sau: Thủy tinh hữu cơ (plexiglas) được ứng dụng làm cửa kính ô tô.

Cho các phát biểu sau: Thủy tinh hữu cơ (plexiglas) được ứng dụng làm cửa kính ô tô. Quá trình làm rượu vang từ quả nho xảy ra phản ứng lên men rượu của glucozơ.

 

Cho các phát biểu sau:

(a) Thủy tinh hữu cơ (plexiglas) được ứng dụng làm cửa kính ô tô.

(b) Quá trình làm rượu vang từ quả nho xảy ra phản ứng lên men rượu của glucozơ.

(c) Khi ngâm trong nước xà phòng có tính kiềm, vải lụa làm bằng tơ tằm sẽ nhanh hỏng.

(d) Khi rớt axit sunfuric đặc vào vải cotton (sợi bông) thì chỗ vải đó sẽ bị đen rồi thủng.

(e) Dầu mỡ động thực vật bị ôi thiu do liên kết C=C của chất béo bị oxi hóa.

Số phát biểu đúng là

A. 2.          B. 5.           C. 4.           D. 3.

(a) Đúng

(b) Đúng: C6H12O6 —> 2C2H5OH + 2CO2

(c) Đúng, tơ tằm thuộc loại poliamit, có CONH nên kém bền trong kiềm.

(d) Đúng, H2SO4 đặc háo nước mạnh làm xenlulozơ hóa than:

(C6H10O5)n —> 6nC + 5nH2O

(e) Đúng.

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website