Ăn Thương Uống Nhớ

Ăn Thương Uống Nhớ

Ăn Thương Uống Nhớ Bài viết của anh Nguyễn Song Minh – một người anh chưa gặp bao giờ, chỉ quen biết trên fb nhưng có nhiều tư tưởng, quan điểm mình rất thích vì hợp. Nhà cũ mình trước kia, có một vườn cây bên bờ sông Đà. Người ta bảo không sai, là … Read more

Tìm m để hàm số đồng biến trên các khoảng

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y=1/3x^3-(m-1) x^2-(m-3) x+1 đồng biến trên các khoảng (-3;-1) và (0;3)

Tìm m để hàm số đồng biến trên các khoảng Xem chi tiết các dạng toán về tính đơn điệu của hàm số Sự đồng biến nghịch biến của hàm số Bài toán. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số $m$ để hàm số \[ y=\frac{1}{3}x^{3}-(m-1)x^{2}-(m-3)x+1 \] đồng biến trên các khoảng $(-3;-1)$ … Read more

Phương pháp biến đổi vi phân và đổi biến số loại II

giải tích đạo hàm tích phân

Phương pháp biến đổi vi phân và đổi biến số loại II Bài toán. Đối với bài toán tìm nguyên hàm, tích phân có dạng \[ \int f(u(x))\cdot u'(x)\,\mathrm{d}x \] chúng ta thường sử dụng phương pháp đổi biến số [hoặc biến đổi vi phân] thành \[ \int f(u) \,\mathrm{d}u \] và sử dụng bảng … Read more

Các dạng toán Tổ Hợp Xác Suất Nhị Thức Newton

bài tập tổ hợp xác suất nhị thức newton

Các dạng toán Tổ Hợp Xác Suất Nhị Thức Newton Các dạng toán Tổ Hợp Xác Suất Nhị Thức Newton điển hình trong đề thi ĐH, THPTQG 2020. Mục lục Các dạng toán Tổ Hợp Xác Suất Nhị Thức Newton 1 Ba quy tắc cơ bản của bài toán đếm 2 1.1 Mở đầu . … Read more

Function Exercise

hàm số function

Function Exercise Bài tập toán tiếng Anh chương Hàm số. Những từ vựng quan trọng là: defined, undefined, domain, range, increase, decrease, monotone, odd, even, vertex… For which value of $ x $ is the expression $ \dfrac{x-7}{x+2} $ undefined? Which expression is undefined when $ w= 3 $? $ \dfrac{w-3}{w+1}. $ $ \dfrac{3w}{w^2}. $ $ … Read more

Equation and Inequation Exercise

phương trình equation bất phương trình inequation phương pháp biến đổi tương đương phân tích thành tích

Equation and Inequation Exercise Bài tập toán tiếng Anh chương Phương trình và bất phương trình. Những từ vựng quan trọng là: equation, inequation, variable, equal, real, express, expression, sum, product, positive, negative, value, satisfy, possible The middle number of three increasing consecutive odd numbers is $ n $. Express the product of the three … Read more

Báo cáo kinh nghiệm dạy Toán bằng tiếng Anh chương Cấp số cộng

toán tiếng Anh cấp số cộng, cấp số nhân

Báo cáo kinh nghiệm dạy Toán bằng tiếng Anh chương Cấp số cộng Trong chương này, chúng tôi trình bày hai nội dung: Cung cấp hệ thống mẫu câu, cấu trúc câu, từ vựng thường sử dụng của môn Toán và đặc biệt là của chương dãy số. Hệ thống lại kiến thức về phương … Read more

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ TOÁN LỚP 2

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ LỚP 2 Phần I: Trắc nghiệm  (7 điểm)  Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời hoặc đáp án đúng   Câu 1: (0,5 điểm – M1) Trong phép tính  15 : 3 = 5; số 15 gọi là:   A. Số bị chia         B. Số chia C. Số bị trừ … Read more