dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Thực hiện các thí nghiệm sau: Nhiệt phân KNO3. Điện phân dung dịch CuCl2 với điện cực trơ.

Thực hiện các thí nghiệm sau: Nhiệt phân KNO3. Điện phân dung dịch CuCl2 với điện cực trơ.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Nhiệt phân KNO3.

(b) Điện phân dung dịch CuCl2 với điện cực trơ.

(c) Cho Fe vào dung dịch H2SO4 loãng nguội.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Nung nóng NaHCO3.

(e) Cho dung dịch CuCl2 vào dung dịch NaOH.

Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm sinh ra chất khí là

A. 3.       B. 5.       C. 2.       D. 4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(a) KNO3 —> KNO2 + O2

(b) CuCl2 —> Cu + Cl2

(c) Fe + H2SO4 —> FeSO4 + H2

(d) NaHCO3 —> Na2CO3 + CO2 + H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(e) CuCl2 + NaOH —> Cu(OH)2 + NaCl

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *