Thực hiện các thí nghiệm sau: Nhúng thanh Zn vào dung dịch chứa HCl loãng. Để vật bằng gang trong môi trường không khí ẩm.

Thực hiện các thí nghiệm sau: Nhúng thanh Zn vào dung dịch chứa HCl loãng. Để vật bằng gang trong môi trường không khí ẩm.

 

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Nhúng thanh Zn vào dung dịch chứa HCl loãng.

(2) Để vật bằng gang trong môi trường không khí ẩm.

(3) Nhúng thanh Cu dư vào dung dịch FeCl3.

(4) Đốt thanh sắt trong oxi ở nhiệt độ cao.

(5) Thả một đinh Fe vào dung dịch chứa H2SO4 loãng có một lượng nhỏ dung dịch CuSO4.

Số trường hợp chỉ xuất hiện hiện tượng ăn mòn hóa học là

A. 3       B. 2       C. 4       D. 5

Các trường hợp chỉ có ăn mòn hóa học: (1), (3), (4)

Các trường hợp còn lại có cả ăn mòn điện hóa và ăn mòn hóa học.

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website