dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Tiến hành các thí nghiệm sau: Cho dung dịch HCl từ từ tới dư vào dung dịch muối natri aluminat.

Tiến hành các thí nghiệm sau: Cho dung dịch HCl từ từ tới dư vào dung dịch muối natri aluminat. Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch muối kẽm sunfat.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(1) Cho dung dịch HCl từ từ tới dư vào dung dịch muối natri aluminat.

(2) Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch muối kẽm sunfat.

(3) Sục khí CO2 từ từ tới dư vào dung dịch nước vôi trong.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(4) Cho dung dịch CH3NH2 từ từ tới dư vào dung dịch muối sắt (III) clorua.

(5) Cho dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch NaHCO3

(6) Sục khí CO2 vào dung dịch Na2SiO3.

Sau khi các phản ứng kết thúc, có bao nhiêu thí nghiệm thu được kết tủa?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 2.       B. 3.       C. 4.       D. 5.

(1) HCl dư + NaAlO2 —> NaCl + AlCl3 + H2O

(2) NH3 dư + H2O + ZnSO4 —> Zn(NH3)4(OH)2 + (NH4)2SO4

(3) CO2 dư + Ca(OH)2 —> Ca(HCO3)2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(4) CH3NH2 + H2O + FeCl3 —> Fe(OH)3 + CH3NH3Cl

(5) Ba(OH)2 + NaHCO3 —> BaCO3 + NaOH + H2O

(6) CO2 + H2O + Na2SiO3 —> Na2CO3 + H2SiO3

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *