dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Tiến hành các thí nghiệm sau: Cho hơi nước đi qua ống đựng bột sắt nung nóng;

Tiến hành các thí nghiệm sau: Cho hơi nước đi qua ống đựng bột sắt nung nóng; Cho đinh sắt nguyên chất vào dung dịch H2SO4 loãng có nhỏ thêm vài giọt dung dịch CuSO4;

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tiến hành các thí nghiệm sau:

– TN1: Cho hơi nước đi qua ống đựng bột sắt nung nóng;

– TN2: Cho đinh sắt nguyên chất vào dung dịch H2SO4 loãng có nhỏ thêm vài giọt dung dịch CuSO4;

– TN3: Cho từng giọt dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3;

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– TN4: Để thanh thép (hợp kim của sắt với cacbon) trong không khí ẩm;

– TN5: Nhúng lá kẽm nguyên chất vào dung dịch CuSO4;

– TN6: Cho đinh sắt nguyên chất vào dung dịch H2SO4 loãng có nhỏ thêm vài giọt dung dịch ZnSO4;

Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa học là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 3.       B. 5.       C. 6.       D. 4.

Ăn mòn điện hóa xảy ra khi có cặp điện cực tiếp xúc với nhau và cùng tiếp xúc với dung dịch điện li:

TN2: Fe-Cu

TN4: Fe-C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

TN5: Zn-Cu

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *