dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Tiến hành các thí nghiệm sau: Cho lá Cu vào dung dịch AgNO3. Nhúng thanh đồng nguyên chất vào dung dịch FeCl3.

Tiến hành các thí nghiệm sau: Cho lá Cu vào dung dịch AgNO3. Nhúng thanh đồng nguyên chất vào dung dịch FeCl3.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho lá Cu vào dung dịch AgNO3.

(b) Nhúng thanh đồng nguyên chất vào dung dịch FeCl3.

(c) Cắt miếng sắt tây (sắt trang thiếc), để trong không khí ẩm.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Nhúng thanh kẽm vào dung dịch H2SO4 loãng có nhỏ vài giọt dung dịch CuSO4.

(e) Quấn sợi dây đồng vào đinh sắt rồi nhúng vào cốc nước muối.

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm chỉ xảy ra ăn mòn hóa học là

A. 2       B. 4.       C. 1.       D. 3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(b) Chỉ xảy ra ăn mòn hóa học do không có đủ 2 điện cực.

Còn lại (a)(c)(d)(e) xảy ra đồng thời ăn mòn điện hóa và ăn mòn hóa học.

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *