Tiến hành các thí nghiệm sau: Nhúng thanh đồng nguyên chất vào dung dịch FeCl3.

Tiến hành các thí nghiệm sau: Nhúng thanh đồng nguyên chất vào dung dịch FeCl3. Cắt miếng sắt tây (sắt tráng thiếc), để trong không khí ẩm.

 

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Nhúng thanh đồng nguyên chất vào dung dịch FeCl3.

(b) Cắt miếng sắt tây (sắt tráng thiếc), để trong không khí ẩm.

(c) Nhúng thanh kẽm vào dung dịch H2SO4 loãng có nhỏ vài giọt dung dịch CuSO4.

(d) Quấn sợi dây đồng vào đinh sắt rồi nhúng vào cốc nước muối.

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm chỉ xảy ra ăn mòn hóa học là

A. 2.       B. 3.       C. 4.       D. 1

Các thí nghiệm chỉ xảy ra ăn mòn hóa học (Không có sự xuất hiện của 2 điện cực):

(a) Cu + 2FeCl3 —> CuCl2 + 2FeCl2

Các trường hợp còn lại đều là ăn mòn điện hóa:

(b) Fe (-), Sn (+)

(c) Zn (-), Cu (+)

(d) Fe (-), Cu (+)

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website