0

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

 

Mời các thầy cô truy cập vào link sau để xem và download tài liệu

 1. Tài liệu ôn tập đầu năm hóa học 11
 2. Câu hỏi trắc nghiệm sự điện li
 3. Phân dạng bài tập sự điện li
 4. Câu hỏi trắc nghiệm nitơ photpho
 5. Phân dạng bài tập nitơ photpho
 6. Phân dạng bài tập axit nitric
 7. Câu hỏi trắc nghiệm Cacbon Silic
 8. Phân dạng bài tập cacbon silic
 9. Câu hỏi trắc nghiệm đại cương hữu cơ
 10. Phân dạng bài tập đại cương hữu cơ
 11. Xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ
 12. Câu hỏi trắc nghiệm ankan
 13. Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm ankan
 14. Phân dạng bài tập ankan
 15. Phân dạng bài tập ankan
 16. Bài tập trắc nghiệm ankan
 17. Câu hỏi trắc nghiệm anken
 18. Phân dạng bài tập anken
 19. Câu hỏi trắc nghiệm hiđrocacbon không no
 20. Phân dạng bài tập hiđrocacbon không no
 21. Bài tập trắc nghiệm hiđrocacbon không no
 22. Câu hỏi trắc nghiệm hiđrocacbon thơm
 23. Phân dạng bài tập hiđrocacbon thơm
 24. Bài tập trắc nghiệm hiđrocacbon thơm
 25. 40+ Câu hỏi trắc nghiệm Ancol Phenol – CÓ ĐÁP ÁN
 26. Phân dạng bài tập ancol phenol
 27. Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm anđehit axit cacboxylic
 28. Phân dạng bài tập Anđehit Axit Cacboxylic

 

Đề thi – kiểm tra

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Đề cương ôn tập học kì 2 môn hóa lớp 11

3 đề kiểm tra học kì II lớp 11 môn hóa học có đáp án

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

 

Quý thầy cô cũng có thể tải giáo án hóa 11 tại đây:

Xem thêm các tài liệu hóa dành cho lớp 10 và 12

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *