0

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

 

Mời các thầy cô truy cập vào link sau để xem và download tài liệu

 1. Tài liệu ôn tập đầu năm môn hóa học lớp 12
 2. Câu hỏi trắc nghiệm este lipit
 3. Phân dạng bài tập este lipit
 4. Tổng hợp thí nghiệm este chất béo hay và khó có đáp án chi tiết
 5. Biện luận công thức cấu tạo este có lời giải chi tiết
 6. Phân dạng bài tập cacbohiđrat
 7. Câu hỏi trắc nghiệm cacbohiđrat
 8. Câu hỏi trắc nghiệm amin amino axit peptit protein
 9. Phân dạng bài tập amin amino axit
 10. Bài toán đốt cháy hợp chất chứa nitơ
 11. Bài toán thủy phân peptit
 12. Bài toán Biện luận tìm công thức của muối amoni
 13. Phân dạng bài tập polime
 14. Câu hỏi trắc nghiệm polime
 15. Câu hỏi trắc nghiệm đại cương kim loại
 16. Bài toán kim loại tác dụng với dung dịch muối
 17. Bài toán kim loại tác dụng với dung dịch axit
 18. Bài toán điện phân
 19. Câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp kim loại kiềm kiềm thổ nhôm
 20. Phân dạng bài tập kim loại kiềm kiểm thổ nhôm
 21. Câu hỏi trắc nghiệm kim loại kiềm và hợp chất
 22. Câu hỏi trắc nghiệm kim loại kiềm thổ và hợp chất
 23. Phân dạng bài tập hợp chất của kim loại kiềm kiềm thổ
 24. Câu hỏi trắc nghiệm nhôm và hợp chất
 25. Phân dạng bài tập nhôm và hợp chất
 26. Bài toán CO2 tác dụng với dung dịch kiềm
 27. Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết hóa học hữu cơ – có đáp án
 28. Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết hóa học vô cơ – có đáp án
 29. Tổng hợp bài tập vô cơ hay và khó có lời giải chi tiết
 30. Tổng hợp 50+ bài tập chất béo có lời giải chi tiết
 31. Giải bài tập chất béo theo phương pháp dồn chất
 32. Biện luận công thức muối amoni hữu cơ đầy đủ chi tiết
 33. Tổng hợp bài tập hữu cơ hay và khó có lời giải chi tiết
 34. Tài liệu tổng hợp kiến thức lý thuyết thi TN THPT môn Hóa
 35. Tài liệu ôn tập lý thuyết môn hóa lớp 12 thi TN THPT
 36. Tóm tắt kiến thức môn hóa học THPT lớp 10 11 12

 

Quý thầy cô cũng có thể tải đề thi hóa 12 tại đây:

 

Quý thầy cô cũng có thể tải giáo án hóa 12 tại đây:

 

Xem thêm các tài liệu lớp 10, lớp 11 và ôn thi TN THPT

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *