dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Tổng hợp đề thi giữa học kì 1 môn hóa cả 3 khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 1 môn hóa cả 3 khối 10 11 12

Mời các thầy cô truy cập vào link sau để xem và download các đề thi của các khối

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Chương trình mới (THPT 2018) – đang update

Khối 10

Khối 11

Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn hóa có ma trận năm 2023 2024

Khối 12

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Chương trình cũ

Đề kiểm tra chương 1

Đề kiểm tra chương 1, 2

Đề thi giữa học kì 1

Khối 11

Khối 10

Xem thêm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *