Tổng hợp đề thi giữa học kì 1 môn hóa cả 3 khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 1 môn hóa cả 3 khối 10 11 12

Mời các thầy cô truy cập vào link sau để xem và download các đề thi của các khối

Chương trình mới (THPT 2018) – đang update

Khối 10

Khối 11

Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn hóa có ma trận năm 2023 2024

Khối 12

Chương trình cũ

Đề kiểm tra chương 1

Đề kiểm tra chương 1, 2

Đề thi giữa học kì 1

Khối 11

Khối 10

Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *