0

38+ tài liệu hình học không gian 11 hay nhất

38+ tài liệu hình học không gian 11 hay nhất

Tổng hợp 38 tài liệu hình học không gian lớp 11 hay nhất, tốt nhất được O2 Education tuyển chọn qua nhiều năm. Các tài liệu đều được chọn lựa cẩn thận, các tài liệu dạng PDF, có nhiều tài liệu file word để thầy cô dễ dàng biên tập. Trân trọng giới thiệu cùng thầy cô.

Xem thêm:

1. Tổng hợp tài liệu hình học không gian 11

2. Tài liệu hình học không gian chương quan hệ song song trong không gian

Phần này gồm các tài liệu, chuyên đề với các dạng toán tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng, tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng, chứng minh thẳng hàng đồng quy, xác định thiết diện của một hình chóp khi cắt bởi một mặt phẳng, chứng minh hai đường thẳng song song trong không gian, chứng minh đường thẳng và mặt phẳng song song, chứng minh hai mặt phẳng song song, định lí Thales trong không gian, tính chất về giao tuyến của 3 mặt phẳng.

3. Tài liệu hình học không gian chương Quan hệ vuông góc trong không gian

Phần này tổng hợp các tài liệu về véc-tơ trong không gian, chứng minh hai đường thẳng vuông góc, chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (đường thẳng và mặt phẳng vuông góc trong không gian), chứng minh hai mặt phẳng vuông góc, xác định góc trong không gian (góc giữa 2 đường thẳng, góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, góc giữa hai mặt phẳng), xác định hình chiếu vuông góc của điểm lên mặt phẳng, tính khoảng cách trong không gian (khoảng cách từ điểm tới mặt phẳng, khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song, khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song, khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau), tìm đoạn vuông góc chung của 2 đường thẳng chéo nhau.

 

 

 

hocbaicungcon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *