sieusale.day

sieusale.day

Bí mật cuộc đời RUDOLF DIESEL

Bí mật cuộc đời RUDOLF DIESEL

Động cơ Diesel do kỹ sư người Đức lỗi lạc này phát minh đã tạo ra một cuộc cách mạng kỹ thuật thực sự, chấm dứt kỷ nguyên của động cơ hơi nước cồng kềnh và kém hiệu quả. Rudolf…