dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Tag: đoạn thẳng

  • Trung điểm là gì?

    Trung điểm là gì?

    Trung điểm là gì? Trung điểm của đoạn thẳng là điểm nằm chính giữa đoạn thẳng đó, chia đoạn thẳng đó thành hai đoạn dài bằng nhau. Trung điểm là gì? Trung điểm là điểm nằm chính giữa đoạn thẳng và chia đoạn thẳng ra làm hai đoạn có độ dài bằng nhau. Ví dụ ta có đoạn thẳng…