dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Tag: font chữ

  • Font Sans serif là gì?

    Font Sans serif là gì?

    Sans Serif là gì ? Sans serif (cò viết là sans-serif, gothic, hoặc sans letterform) nghĩa là “without serif – không có chân”, tức là kiểu font chữ không có chân. Đặc điểm “nhận dạng” dễ thấy nhất của font chữ này là gọn gàng, hiện đại, nét chữ gần như đều nhau. Trong khi…