Tag fwb

FWB là gì? ONS là gì?

fwb là gì

Friend with benefit FWB là gì? ONS là gì? FWB là friends with benefits, chỉ những người thường quan hệ tình dục với nhau nhưng không có tình yêu hay ràng buộc trách nhiệm. Fwb là một mối quan hệ…