dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Tag: hệ màu

  • Mã màu HEX là gì?

    Mã màu HEX là gì?

    Gần như ai làm việc trong ngành thiết kế đồ họa đều đã sử dụng mã màu Hex trong công việc của mình. Màu Hex là cách thể hiện màu khác nhau thông qua các giá trị thập lục phân (cơ số 16) với định dạng #RRGGBB, trong đó RR là màu đỏ, GG là màu xanh lá…

  • Hệ màu HSL là gì?

    Hệ màu HSL là gì?

    Hệ màu HSL hay không gian màu HSL, thang màu HSL, bảng màu HSL là viết tắt của Hue – Saturation – Lightness. Nếu thay thay Lightness bằng Value ta được hệ màu HSV. Hệ màu HSL được phát triển từ những năm 70 để dùng trong đồ họa máy tính. HSL được thiết kế…