dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Tag: melodica

  • Here Comes The Sun Melodica

    si la si sol             si sol la si            si la si sol           MI si la              si la sol             si sol la sisi la sol MI – sol si sol MI REsi sol la sisi la sol MI si la sol FA# si la si sol             si sol la si            si la si sol           MI si la              si la sol DO si la fa#…