dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Tag: nguyễn huệ

  • Quang Trung Nguyễn Huệ là gì của nhau?

    Quang Trung Nguyễn Huệ là gì của nhau?

    Quang Trung và Nguyễn Huệ đều là chỉ cùng một người, vì sau khi Nguyễn Huệ lên ngôi vua lấy hiệu là Quang Trung hay Bắc Bình Vương. Vua Quang Trung là ai? Nguyễn Huệ (1753 – 1792) là một người anh hùng với những công trạng hiển hách lưu danh muôn đời, đã lãnh…