dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Tag: ôn thi vào 10

  • Giải phương trình \( \sqrt{x} +\sqrt{3x-2}=x^2+1. \)

    Giải phương trình \[ \sqrt{x} +\sqrt{3x-2}=x^2+1. \] Hướng dẫn. Điều kiện \( x \geqslant \frac{2}{3}. \) Dự đoán nghiệm của phương trình là \( 1 \) nên ta nhân hai vế của phương trình với 2 và thêm bớt \( 4x \) ta được\[2x^2-4x+2 + x-2\sqrt{x}+1 +3x-2 -2\sqrt{3x-2}+1=0 \]\[ \Leftrightarrow 2(x-1)^2 + \left(\sqrt{x}-1\right)^2+\left(\sqrt{3x-2}-1\right)^2=0 \]Từ đó…

  • Đề thi vào 10 môn Toán Hà Nội 2021

    Đề thi vào 10 môn Toán Hà Nội 2021

    Đề thi vào 10 môn Toán Hà Nội 2021 1. Đề thi vào 10 môn Toán Hà Nội 2021 Bài I. (2,0 điểm) Cho hai biểu thức \( A=\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3} \) và \( B=\dfrac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}-3} -\dfrac{3x+9}{x-9}\) với \( x \geqslant 0, x\ne 9 \). Tính giá trị biểu thức \( A \) khi \( x=16 \). Chứng…