Tag pdf

Kindle có đọc được PDF không?

Kindle có đọc được pdf không

Như đã nói trong bài Kindle đọc được file gì, Kindle có được được file PDF. Nhưng trải nghiệm đọc PDF trên máy đọc sách Kindle hay bất cứ máy đọc sách nào khác như Kobo, Boox, Likebook… đều khá…

Cách ghép file PDF trên Macbook

Cách ghép file PDF trên Macbook 1

Có nhiều cách để gộp nhiều file PDF thành 1 file PDF duy nhất trên Mac OS. Trong đó cách đơn giản nhất là sử dụng Quick Action của hệ điều hành Macos hoặc có thể sử dụng phần mềm…