0

Toán 10 – Tập hợp và các phép toán tập hợp

bieu do venn tap hop A la tap con cua B

Tập hợp và các phép toán tập hợp 1. Khái niệm tập hợp Tập hợp là khái niệm cơ bản của toán học, không định nghĩa. Ta hiểu rằng, một tập hợp là một nhóm, một sự tụ tập các… Continue Reading