Bài tập Các phép toán véc-tơ

bài tập vecto lớp 10, Bài tập Các phép toán véc-tơ

Bài tập Các phép toán véc-tơ Bài tập Các phép toán véc-tơ (phép toán tổng của hai vecto, hiệu của hai vecto, nhân vecto với một số, các quy tắc ba điểm, quy tắc hình bình hành) và ứng dụng để chứng minh đẳng thức véc-tơ, xác định điểm thỏa mãn đẳng thức véc-tơ, chứng … Read more

Toán lớp 10 – Chứng minh thẳng hàng bằng vectơ

phương pháp chứng minh thẳng hàng bằng vectơ lớp 10

Phương pháp chứng minh thẳng hàng bằng vectơ Một ứng dụng của phép toán nhân véc-tơ với một số thực chính là chứng minh thẳng hàng, song song, đồng quy bằng phương pháp véc-tơ. Trong bài học này, chúng tôi xin giới thiệu phương pháp và các ví dụ, bài tập chứng minh thẳng hàng … Read more

Cách chứng minh thẳng hàng trong hình học không gian

cách chứng minh ba điểm thẳng hàng trong không gian

Chứng minh thẳng hàng trong hình học không gian 1. Chứng minh ba điểm thẳng hàng trong không gian Phương pháp. Để chứng minh ba điểm thẳng hàng ta chứng minh chúng cùng thuộc hai mặt phẳng, tức là cùng thuộc giao tuyến của hai mặt phẳng đó. Xem lại Cách tìm giao tuyến của hai … Read more