Thất Tịch là lễ gì, Thất Tịch là ngày gì?

Ngày Thất Tịch là ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch hằng năm. Thời gian sự kiện diễn ra gắn liền với ngày tái ngộ nồng thắm của Ngưu Lang và Chức Nữ. Thất Tịch là ngày gì? Ngày Thất Tịch được gọi là ngày tình nhân tại các nước Đông Á tiêu biểu như … Read more