dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Tag: văn 8

  • Giáo án dạy thêm Văn 8 cả năm

    Thầy cô tải file Word ở cuối bài viết. Dươi đây chúng tôi giới thiệu giáo án một buổi dạy để thầy cô tham khảo. Buổi 1: ÔN TẬP CHỦ ĐỀ: KỈ NIỆM TUỔI THƠ (TÔI ĐI HỌC, TRONG LÒNG MẸ) I.MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp h/s: Củng cố kiến thức về văn bản “Tôi…