dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

2 mẫu đơn xin nghỉ coi thi chấm thi

Theo quy chế thi, những trường hợp có người thân (vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh ruột, chị ruột, em ruột; cha, mẹ, anh ruột, chị ruột, em ruột của vợ hoặc chồng; người giám hộ; người được giám hộ) tham dự kì thi thì giáo viên sẽ không tham gia coi chấm thi.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Ngoài ra, nếu thầy cô đang đi khám chữa bệnh, có con nhỏ dưới 12 tháng tuổi… thì có thể làm đơn xin nghỉ coi thi tốt nghiệp, vào 10.

Mời thầy cô tham khảo Mẫu thư giới thiệu học sinh của giáo viên cho các trường đại học.

Mẫu đơn xin nghỉ coi thi tốt nghiệp là gì?

Mẫu đơn xin miễn coi thi tốt nghiệp là mẫu được giáo viên, cán bộ đang công tác tại nhà trường lập ra để xin được miễn coi thi tốt nghiệp, lý do được người làm đơn nêu rõ trong mẫu đơn.

Đơn miễn coi thi tốt nghiệp là mẫu đơn hành chính nội bộ, để soạn thảo mẫu đơn đúng chuẩn và hợp lệ, người soạn thảo cần lưu ý mẫu đơn đảm bảo có đầy đủ các thông tin sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
  • Tên mẫu đơn: Đơn xin miễn coi thi tốt nghiệp
  • Thông tin cá nhân người xin miễn coi thi
  • Họ tên, năm sinh, CMND/CCCD, địa chỉ
  • Nêu lý do xin coi thi

Một số mẫu đơn xin nghỉ coi thi, chấm thi

Dưới đây là mẫu đơn xin nghỉ coi thi dành cho giáo viên gửi tới Sở giáo dục và Đào tạo, trường học nơi người đó đang công tác. Trong mẫu đơn nêu rõ thông tin như họ tên, ngày sinh, quê quán, phụ trách dạy môn gì, lý do xin nghỉ coi thi, chấm thi. Mời bạn đọc tham khảo và tải về nhé.

Đơn xin nghỉ coi chấm thi số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

—***—

ĐƠN XIN NGHỈ COI THI, CHẤM THI

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Kính gửi:

– Sở Giáo dục và Đào tạo………………

– Trường………………………………………

Tên tôi là:………………………………………………

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Sinh ngày:…………………………………..

Địa chỉ:…………………………………..

Là giáo viên dạy môn:…………………………………………..

Lý do xin nghỉ coi, chấm thi:…………………………………..…………………………………………..

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Vậy tôi viết đơn này kính mong các cấp lãnh đạo tạo điều kiện giúp đỡ cho bản thân được phép không tham gia coi thi, chấm thi……….

Tôi xin chân thành cảm ơn!

………., ngày … tháng … năm ……..

Người viết đơn

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đơn xin nghỉ coi thi số 2

Mẫu đơn xin nghỉ coi thi số 2 có cách trình bày khác so với mẫu 1 nhưng vẫn đề cập đầy đủ các mục thông tin cần điền của một mẫu đơn hành chính. Mời bạn đọc tham khảo nhé.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

—***—

ĐƠN XIN NGHỈ COI THI

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Kính gửi:

– Sở Giáo dục và Đào tạo………………

– Ban giám hiệu trường………………………………………

Tên tôi là: ………………………………………………………………….

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Sinh ngày: …………………………………………………………………

Quê quán: …………………………………………………………………

Là giáo viên dạy ………….. tại trường …………………………………..

Lý do xin nghỉ coi thi: …………………………………………………

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Vậy tôi viết đơn này kính mong Tổ ……….., BGH Trường …………. và Sở GD-ĐT ………….. tạo điều kiện giúp đỡ cho bản thân được nghỉ không tham gia coi thi và chấm thi tốt nghiệp năm học 20… – 20…

Tôi xin chân thành cảm ơn!

……………, ngày …/…/20…

Người viết đơn

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *