dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

5 công thức edit video Capcut

Cách edit, chỉnh sửa video bằng ứng dụng CapCut siêu đơn giản bằng ứng dụng CapCut của điện thoại. Nếu muốn xóa phông xanh, mời bạn tham khảo cách xóa phông nền video trên Capcut. Nếu muốn xóa logo Capcut ở cuối video, mời bạn tham khảo Cách lưu video Capcut không logo.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1. Công thức edit video Capcut chỉnh màu đẹp

Công thức chỉnh màu CapCut đẹp cho Ảnh và Video vô cùng đơn giản

Công thức 1

5 công thức edit video Capcut 1
 • Độ sáng: -50
 • Tương phản: -50
 • Độ bảo hòa: +20
 • Phơi sáng: -20
 • Nét: +50
 • Điểm nổi bật: -50
 • Tông màu: -20

Công thức 2

5 công thức edit video Capcut 2
 • Độ sáng: -50
 • Tương phản: -50
 • Độ bảo hòa: +20
 • Phơi sáng: +12
 • Nét: +100
 • Điểm nổi bật: -25
 • Hạt: +25

Công thức 3:

5 công thức edit video Capcut 3
 • Độ sáng: -50
 • Tương phản: -50
 • Độ bảo hòa: +30
 • Phơi sáng: -35
 • Nét: +100
 • Điểm nổi bật: -50
 • Tông màu: +25

Công thức 4

5 công thức edit video Capcut 4
 • Độ sáng: -50
 • Tương phản: -50
 • Độ bảo hòa: +20
 • Phơi sáng: -50
 • Nét: +100
 • Điểm nổi bật: -50
 • Tông màu: -20
 • Hạt: +20

Công thức 5

5 công thức edit video Capcut 5
 • Độ sáng: -30
 • Tương phản: -35
 • Độ bảo hòa: +8
 • Phơi sáng: +20
 • Nét: +80
 • Điểm nổi bật: +20
 • Hạt: +21
 • Mà: +20

Công thứ 6 (Chỉnh màu trời, màu mây đẹp):

5 công thức edit video Capcut 6
 • Độ sáng: -20
 • Tương phản: +31
 • Độ bảo hòa: +50
 • Phơi sáng: -38
 • Nét: +21
 • Điểm nổi bật: -28
 • Nhiệt độ: -15
 • Tông màu: -25

Vậy là với các công thức màu capcut đẹp góp phần làm bức ảnh của bạn thêm bắt mắt. Chúc bạn có những tấm hình lung linh, ưng ý được chỉnh sửa bởi các thao tác đơn giản chỉnh màu capcut đẹp.

2. Tạo hiệu ứng chuyển cảnh nhanh video như trên Tiktok

Để sử dụng hiệu ứng chuyển cảnh, bạn phải có ít nhất 2 ảnh hoặc video.

1. Hướng dẫn nhanh

Mở ứng dụng CapCut > Chọn biểu tượng dấu “+” trong New Project > Chọn video muốn chỉnh sửa > Chọn Add > Chọn biểu tượng dấu gạch đứng ở giữa 2 video để thêm chuyển cảnh > Chọn hiệu ứng chuyển cảnh mong muốn > Chọn biểu tượng dấu tick

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở ứng dụng CapCut > Chọn biểu tượng dấu “+” trong New Project.

công thức edit video capcut

Bước 2: Chọn video muốn chỉnh sửa > Chọn Add.

5 công thức edit video Capcut 7

Bước 3: Chọn biểu tượng dấu gạch đứng ở giữa 2 video để thêm chuyển cảnh.

5 công thức edit video Capcut 8

Bước 4: Chọn hiệu ứng chuyển cảnh mong muốn (trong đó phần Duration các bạn muốn chuyển cảnh nhanh thì chọn Duration từ 0,5 trở xuống) > Chọn biểu tượng dấu tick

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
5 công thức edit video Capcut 9

3. Chèn nhạc, chữ, stickers vào video bằng CapCut

1. Hướng dẫn nhanh

Mở ứng dụng CapCut > Chọn biểu tượng dấu “+” trong New Project > Chọn video muốn chèn nhạc, chữ, sticker > Chọn Add > Chọn Audio tại thanh dưới cùng của ứng dụng > Chọn Sounds > Tìm kiếm nhạc bạn muốn chèn > Chọn biểu tượng dấu “+” để thêm nhạc > Chọn Text tại thanh dưới cùng của ứng dụng > Chọn Add Text > Nhập nội dung cần chèn > Chọn Stickers tại thanh dưới cùng của ứng dụng > Chọn stickers bạn muốn chèn.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở ứng dụng CapCut > Chọn biểu tượng dấu “+” trong New Project.

5 công thức edit video Capcut 10

Bước 2: Chọn video muốn chèn nhạc, chữ, sticker > Chọn Add.

5 công thức edit video Capcut 7

Bước 3: Chọn Audio tại thanh dưới cùng của ứng dụng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
5 công thức edit video Capcut 12

Bước 4: Chọn Sounds.

5 công thức edit video Capcut 13

Bước 5: Tìm kiếm nhạc bạn muốn chèn > Chọn biểu tượng dấu “+” để thêm nhạc.

5 công thức edit video Capcut 14

Như vậy, bạn đã thành công chèn nhạc vào video bằng ứng dụng CapCut rồi.

5 công thức edit video Capcut 15

Bước 6: Chọn Text tại thanh dưới cùng của ứng dụng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
5 công thức edit video Capcut 16

Bước 7: Chọn Add Text.

5 công thức edit video Capcut 17

Bước 8: Nhập nội dung cần chèn.

5 công thức edit video Capcut 18

Bước 9: Chọn Stickers tại thanh dưới cùng của ứng dụng.

5 công thức edit video Capcut 19

Bước 10: Chọn stickers bạn muốn chèn.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
5 công thức edit video Capcut 20

Như vậy, bạn đã thành công chèn stickers vào video bằng ứng dụng CapCut rồi.

5 công thức edit video Capcut 21

4. Cách thêm hiệu ứng video Capcut

1. Hướng dẫn nhanh

Mở ứng dụng CapCut > Chọn biểu tượng dấu “+” trong New Project > Chọn video muốn chèn nhạc, chữ, sticker > Chọn Add > Chọn Effects > Chọn hiệu ứng muốn chèn > Chọn biểu tượng dấu tick.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở ứng dụng CapCut > Chọn biểu tượng dấu “+” trong New Project.

Bước 2: Chọn video muốn chèn nhạc, chữ, sticker > Chọn Add.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bước 3: Chọn Effects tại thanh dưới cùng của ứng dụng.

5 công thức edit video Capcut 22

Bước 4: Chọn hiệu ứng muốn chèn > Chọn biểu tượng dấu tick.

5 công thức edit video Capcut 23

Như vậy, bạn đã thành công chèn hiệu ứng vào video bằng ứng dụng CapCut rồi.

5 công thức edit video Capcut 24

Như vậy, với các bước đơn giản như trên bạn có thể edit, chỉnh sửa video đăng Tiktok bằng ứng dụng CapCut nhanh, chính xác và đơn giản.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *