dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Các phím tắt trong Final Cut Pro X

Final Cut Pro X không chỉ chỉnh sửa video, âm thanh, đồ họa chuyển động siêu mượt mà còn sở hữu khả năng render (kết xuất) video nhanh bá đạo, gấp nhiều lần Adobe After Effects và Adobe Premiere.

Các phím tắt trong Final Cut Pro X

Một điểm cực mạnh nữa của Final Cut Pro X là bạn hoàn toàn có thể biên tập video mà không cần sử dụng chuột, nhờ hệ thống phím tắt (shortcut) thông minh, cực kỳ hiệu quả. Dưới đây là Các phím tắt trong Final Cut Pro X.

Xem thêm Hướng dẫn cách thêm LUT màu vào Final Cut Pro X.

Các phím tắt trong Final Cut Pro X

Phím tắt Tác vụ
Phím tắt ứng dụng
Cmd + H Ẩn ứng dụng
Cmd + M Thu nhỏ ứng dụng
Cmd + O Mở thư viện
Cmd + Q Thoát ứng dụng
Cmd + , Mở bảng cài đặt cấu hình – Preferences
Option + Cmd + K Mở cửa sổ cấu hình phím tắt
Shift + Cmd + Z Redo (Khôi phục thay đổi đã thực hiện)
Cmd + Z Undo (Hủy bỏ thay đổi vừa thực hiện)
Chỉnh sửa
C Chọn clip
Cmd + C Sao chép
Cmd + D Nhân đôi
Cmd + X Cắt lựa chọn
Cmd + G Tạo Storyline
Cmd + Y Thử giọng
Cmd + B Blade
Shift + Cmd + B Blade tất cả
Cmd + A Chọn toàn bộ
Shift + Cmd + A Bỏ chọn toàn bộ
Control + D Thay đổi thời lượng
Control + L Điều chỉnh âm lượng tương đối
Control + Option + L Chỉnh âm lượng tuyệt đối
Delete Xóa
Option + Cmd + Delete Chỉ xóa lựa chọn
V Bật/Tắt clip
G Chuyển sang chế độ Storyline
Option + ] Cắt phần cuối
Option + [ Cắt phần đầu
Option + Cắt tới phần lựa chọn
Hiệu ứng
Option + Cmd + M Phối màu
Shift + Cmd + M Phối âm thanh
Option + Cmd + C Sao chép hiệu ứng
Option + Shift + C Sao chép keyframe
Option + Shift + X Cắt keyframe
Option + Shift + V Dán keyframe
Option + Cmd + V Dán hiệu ứng
Shift + Cmd + V Dán thuộc tính
Option + Tab Chuyển tới text tiếp theo
Option + Shift + Tab Chuyển về text trước đó
Đánh dấu
Option + C Thêm chú thích
Control + Shift + C Chỉnh sửa chú thích
M Thêm dấu mốc
Option + M Thêm dấu mốc và chỉnh sửa
Control + C Hiện toàn bộ clip
Option + X Xóa các phạm vi lựa chọn
Option + O Xóa phạm vi kết thúc
Option + I Xóa phạm vi bắt đầu
Control + M Xóa dấu mốc
Control + Shift + M Xóa các dấu mốc trong lựa chọn
R Mở công cụ chọn phạm vi
X Chọn phạm vi clip
O Chọn phần cuối phạm vi
Control + O Chọn phần cuối phạm vi (trong khi chỉnh sửa trường text)
I Thiết lập phần đầu phạm vi
Control + I Thiết lập phần cuối phạm vi (trong khi sửa trường text)
U Bỏ đánh giá khỏi lựa chọn
Sắp xếp
Option + N Tạo sự kiện mới
Shift + Cmd + N Thư mục mới
Option +Cmd + G Đồng bộ hóa clip
Shift + F Mở clip lựa chọn trong trình duyệt
Option + Shift + Cmd + F Mở dự án trong trình duyệt
Điều hướng và phát lại
S Bật/Tắt Skimming
ShiftS Bật/Tắt Skimming audio
Option + Cmd + S Bật/Tắt Skimming clip
Tới khung hình trước đó
Option +  Tới trường trước đó
Shift +  Quay lại 10 khung hình
Chuyển tới khung hình tiếp theo
Option +  Chuyển tới khung hình phụ
Shift +  Chuyển tiếp 10 khung hình
Home Tới phần bắt đầu
End Tới phần kết thúc
; Tới chỉnh sửa trước đó
' Tới chỉnh sửa tiếp theo
Shift + A Kiểm tra âm thanh
L Phát tiếp
J Phát ngược lại
/ Phát lựa chọn
Control + Shift + O Phát cho tới khi kết thúc
Phím cách Bắt đầu hoặc tạm dừng phát lại
K Dừng phát lại
Option + Shift + A Bắt đầu/dừng ghi giọng lồng tiếng
Công cụ
A Công cụ mũi tên
B Công cụ Blade
H Công cụ Hand
P Công cụ Position
T Công cụ Trim
Z Công cụ Zoom
Shift + C Công cụ Crop
Option + D Công cụ Distort
Shift + T Công cụ Transform
Xem
Cmd + + Phóng to
Cmd + - Thu nhỏ
Shift + Z Thu phóng vừa khít khung hình
Control + Z Thu phóng theo các sample
Option + Shift + N Xem tên clip
Control + A Hiện/Ẩn hiệu ứng âm thanh
Control + V Hiện/Ẩn hiệu ứng video
Control + Y Hiện/Ẩn thông tin skimmer
Shift + Cmd + - Giảm chiều cao clip
Shift + Cmd + = Tăng chiều cao clip
Control + Option +  Tăng kích thước sóng âm
Control + Option +  Giảm kích thước sóng âm
Cửa sổ
Cmd + 1 Tới trình duyệt
Cmd + 2 Tới timeline
Cmd + 3 Tới cửa sổ xem
Cmd + 4 Hiện/Ẩn công cụ kiểm tra (Inspector)
Cmd + 5 Hiện/Ẩn trình duyệt hiệu ứng
Cmd + 6 Tới bảng màu
Cmd + 7 Hiện/Ẩn phạm vi video
Cmd + 8 Tới các cải tiến âm thanh
Cmd + 9 Hiện/Ẩn các tác vụ trên nền
Option + Cmd + 8 Hiện/Ẩn trình thu âm
Phím tắt chung
Cmd + F Tìm kiếm
Cmd + I Nhập media
Cmd + N Mở dự án mới
Cmd + J Thuộc tính dự án
Control + R Lựa chọn hiển thị
Control + Shift + R Hiển thị toàn bộ

Final Cut Pro X Keyboard Shortcuts

Các phím tắt trong Final Cut Pro X 1
ShortcutAction
Application Shortcuts
Cmd + HHide app
Cmd + MMinimize app
Cmd + OOpen library
Cmd + QQuit app
Cmd + Comma (,)Open preferences
Option + Cmd + KCommand editor
Shift + Cmd + ZRedo change
Cmd + ZUndo change
Editing
CSelect clip
Cmd + CCopy selection
Cmd + DDuplicate
Cmd + XCut the selection
Cmd + GCreate storyline
Cmd + YCreate audition
Cmd + BBlade
Shift + Cmd + BBlade all
Cmd + ASelect all
Shift + Cmd + ADeselect all
Control + DChange duration
Control + LAdjust volume relative
Control + Option + LAdjust volume absolute
DeleteDelete
Option + Cmd + DeleteDelete selection only
VEnable/Disable clip
GToggle storyline mode
Option + Right Bracket (])Trim end
Option + Left Bracket ([)Trim start
Option + Backslash (\)Trim to selection
Effects
Option + Cmd + MMatch color
Shift + Cmd + MMatch audio
Option + Cmd + CCopy effects
Option + Shift + CCopy keyframes
Option + Shift + XCut keyframes
Option + Shift + VPaste keyframes
Option + Cmd + VPaste effects
Shift + Cmd + VPaste attributes
Option + TabNext text
Option + Shift + TabPrevious text
Marking
Option + CAdd caption
Control + Shift + CEdit caption
MAdd marker
Option + MAdd marker and modify
Control + CShow all clips
Option + XClear selected ranges
Option + OClear range end
Option + IClear range start
Control + MDelete marker
Control + Shift + MDelete markers in selection
RRange selection tool
XSelect clip range
OSet range end
Control + OSet range end (while editing a text field)
ISet range start
Control + ISet range end (while editing a text field)
URemoves ratings from selection
Organization
Option + NNew event
Shift + Cmd + NNew folder
Option + Cmd + GSynchronize clips
Shift + FReveal selected clip in browser
Option + Shift + Cmd + FReveal project in browser
Navigation and Playback
STurn skimming on/off
Shift + SAudio skimming on/off
Option + Cmd + SClip skimming on/off
Left arrowGo to previous frame
Option + Left ArrowGo to previous field
Shift + Left ArrowGo back ten frames
Right arrowGo to next frame
Option + right arrowGo to next subframe
Shift + Right ArrowGo forward ten frames
Home keyGo to beginning
End keyGo to end
Semicolon (;)Go to previous edit
Apostrophe (‘)Go to next edit
Shift + AMonitor audio
LPlay forward
JPlay in reverse
Slash (/)Play selection
Control + Shift + OPlay to end
Space barStart or pause playback
KStop playback
Option + Shift + AStart/Stop voiceover recording
Tools
AArrow tool
BBlade tool
HHand tool
PPosition tool
TTrim tool
ZZoom tool
Shift + CCrop tool
Option + DDistort tool
Shift + TTransform tool
Viewing
Cmd + plus signZoom in
Cmd + minus signZoom out
Shift + ZZoom to fit
Control + ZZoom to samples
Option + Shift + NView clip names
Control + AShow/Hide audio animation
Control + VShow/Hide video animation
Control + YShow/Hide skimmer info
Shift + Cmd + Hyphen (-)Decrease clip height
Shift + Cmd + Equal sign (=)Increase clip height
Control + Option + Up arrowIncrease waveform size (clip appearance)
Control + Option + Down arrowDecrease waveform size (clip appearance)
Windows
Cmd + 1Go to browser
Cmd + 2Go to timeline
Cmd + 3Go to viewer
Cmd + 4Show/Hide inspector
Cmd + 5Show/Hide effects browser
Cmd + 6Go to color board
Cmd + 7Show/Hide video scopes
Cmd + 8Go to audio enhancements
Cmd + 9Show/Hide background tasks
Option + Cmd + 8Show/hide voice recorder
General Shortcuts
Cmd + FFind
Cmd + IImport media
Cmd + NNew project
Cmd + JProject properties
Control + RRender selection
Control + Shift + RRender all

Shortcuts for Accessing Tools and Windows

The following keyboard shortcuts will access the most-often used windows and tools within Final Cut Pro X:

CommandShortcutDescription
Open InspectorCommand+4The Inspector allows you to find detailed video and audio information about your media.  It is also where you modify various video, audio and effects parameters for your clips.
Open FCP X PreferencesCommand+ , (comma)The Preferences window is where you can set various editing, playback and effects options.
Show or Hide the Project LibraryCommand+OThe Project Library is where you can view and access all of the projects on your system.
Show or Hide the Timeline IndexShift+Command+2The Timeline Index shows you a list of all of the material—clips, markers, keywords, to-do items, etc.—that you have in your Timeline.  By clicking on any particular item within the Timeline Index, you can jump to that location in the sequence.
Show or Hide the Keyword EditorCommand+kThe Keyword Editor allows you to access and add keywords for your clips. 
Open the Command EditorCommand+Option+kThe Command Editor allows you to customize your keyboard shortcuts and search for FCP X editing commands.
Show or Hide the Background Tasks windowCommand+9The Background Tasks window is where you can check the status of background renders, imports, analyses, transcodes, etc.
Show or Hide the Audio MetersCommand+Shift+8The Audio Meters allow you to check the db level of your audio for clips in the Timeline or Event Browser.
Show or Hide the Color BoardCommand+6The Color Board allows you to manipulate the color, saturation and exposure of your clips.
Show or Hide Audio AnimationControl+aShows or Hides Audio Animation for selected clip(s) to allow you to keyframe audio.
Show or Hide Video AnimationControl+vShows or Hides Video Animation for selected clip(s) to allow you to keyframe video effects.

Editing Shortcuts

The following keyboard shortcuts will activate the primary editing functions within Final Cut Pro X:

CommandShortcutDescription
Insert EditwAn Insert Edit will insert the selected clip at the location of the skimmer or playhead.  All downstream clips will shuffle down to accommodate the edit.
Overwrite EditdAn Overwrite Edit will overwrite the selected clip at the location of the skimmer or playhead.
Append EditeAn Append Edit will add the selected clip to the end of the storyline.
Connect to Primary StorylineqThe Connect to Primary Storyline command will connect the selected clip to the primary storyline (above or below) at the location of the skimmer or playhead.
Video Only Edit
Audio Only Edit
Option+2
Option+3
You can choose whether to edit video only or audio only into the Timeline at the location of the skimmer or playhead.
Mark IN point
Mark OUT point
i
o
Marking IN and OUT points allows you to set the boundaries of the clips that you edit into the Timeline
Delete (Extract)
Replace w/ Gap
Delete
Forward Delete
Pressing the Delete key will extract the selection from the Timeline.
Pressing the Forward Delete key (Fn+Delete on a laptop) will lift the selection and replace it with a gap clip.
Select (Arrow) ToolaThe Select Tool allows you to grab clips and move them around within the magnetic timeline.
Trim TooltThe Trim Tool allows you to perform rolls, slip edits and slide edits.
Position ModepThe Position Tool overrides the magnetic timeline and allows you to grab clips and move them around within gaps.
Range SelectorrThe Range Selector allows you to select a range that spans a portion of a clip or multiple clips. You can mark these ranges with ratings and keywords, apply effects to them and modify them in other ways.
Blade ToolbThe Blade Tool allows you to split a selected clip in half.
Mark as Favorite
Reject Clip
f
Delete
Selecting a clip and pressing the f key will Favorite it, while pressing Delete will Reject it.
Add marker
Add marker/modify
Delete marker
m
Option+m
Control+m
Adds a marker at the location of the skimmer or playhead.  To edit the marker’s text, press m again, or press Option+m to add and modify.
Render selection
Render all
Control+r
Shift+Control+r
Render selection allows you to start rendering tasks for a selection in your Timeline; Render all allows you to start all rendering tasks.
Break Apart Clip ItemsCommand+Shift+gSelecting Break Apart Clip Items breaks a clip into its component parts.
New Compound ClipOption+GIf you lasso several clips and select New Compound Clip, the clips will form one compound clip, which you can modify as one.
Add Cross DissolveCommand+tAdds a cross dissolve at selected transition.
Copy Effects
Paste Effects
Command+Opt+c
Command+Opt+v
Allows you to copy and paste the effect parameters from one clip to another.
Match Audio
Match Color
Command+Shift+m
Command+Opt+m
Matches sound and color between clips, respectively.
Import Media
Import Files
Command+i
Command+Shift+i
The Import Media command will open the Camera Import window, which will allow you to capture or import media. (Shown at left.)
The Import Files command will open the Import Files window, which allows you to navigate to the desired files for import.
Export MovieCommand+eThe Export Movie command exports the selected project as a movie file.

Useful Modifiers for Common Navigation Tasks

Use these modifiers to help streamline the most common Final Cut Pro X navigation tasks:

CommandShortcutDescription
Zoom to Fit
Zoom In
Zoom Out
Shift+z
Command +
Command –
Zoom to Fit will auto-fit your entire sequence in the Timeline view.  Zooming In and Out will incrementally increase or decrease the zoom factor.
Go to Event Browser
Go to Timeline
Go to Viewer
Command+1
Command+2
Command+3
These commands activate the three main windows in FCP X — the Event Browser, the Timeline and the Viewer.
Go fwd 1 frame
Go back 1 frame
Go fwd 10 frames
Go back 10 frames
Right Arrow
Left Arrow
Shift+Left Arrow
Shift+Right Arrow
Self-descriptive.
Nudge Left
Nudge Right
Nudge Left 10 frames
Nudge Right 10 frames
Nudge Up
Nudge Down
, (comma)
. (period)
Shift+, (comma)
Shift+. (period)
Option+Up Arrow
Option+Down Arrow
Self-descriptive.
Go to next edit
Go to previous edit
Go to next marker
Go to prev. marker
‘ (apostrophe)
; (semicolon)
Control+’
Control+;
Self-descriptive.
Play Forward
Pause
Play Reverse
j
k
l
Press J once to go backwards in real time.  Press J again to go 2x speed (backwards), again to go 3x speed, and so on.
Press L once to go forwards in real time.  Press L again to go 2x speed (forwards), again to go 3x speed, and so on.
Press and L together to move backwards in slow motion.
Press K and J together to move forwards in slow motion.
Play selection/ (slash)Plays the selected portion of the clip or timeline
Turn on/off video and audio skimmingsTurning off video and audio skimming makes the playhead behave like previous versions of FCP, where the playhead did not skim over the footage without clicking the mouse.
Turn on/off audio skimmingShift+sTurning off audio skimming allows the playhead to navigate through the Timeline soundlessly.
Enable/disable snappingnDisabling snapping will prevent the playhead from snapping to edit points in the Timeline.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *