0

Cách tính tháng đủ tháng thiếu bằng bàn tay

Cách tính tháng đủ tháng thiếu bằng bàn tay

Cách tính tháng đủ tháng thiếu bằng bàn tay để biết xem tháng (dương lịch đó) có 30 ngày hay 31 ngày rất đơn giản.

  • Nắm 1 bàn tay lại, mỗi khớp nổi lên và đoạn lõm nối giữa các khớp được tính là một tháng riêng biệt.
  • Bắt đầu đếm trên khớp trên tay trỏ là tháng 1, tiếp đoạn lõm tháng 2, sau khi hết lượt tháng 7 là khớp trên tay út, và quay ngược lại, ngay đó là tháng 8,…
  • Tháng nằm trên khớp nổi thì có 31 ngày, còn nằm ở khoảng lõm có 30 ngày hoặc ít hơn, đặc biệt 29, 28 ngày cho tháng 2.
    • Một năm sẽ có 7 tháng có 31 ngày là: Tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12.
    • Còn 4 tháng còn lại sẽ có 30 ngày là: Tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 11
    • Riêng tháng 2 tất cả các năm chỉ có 28 hoặc 29 ngày.

Năm nào mà tháng 2 có 29 ngày được gọi là nằm nhuận, cách tính năm nhuận, các em có thể xem trong video sau:

hocbaicungcon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *