dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho sơ đồ phản ứng sau: X1 + X2 ↔ X3 + X4 + …

Cho sơ đồ phản ứng sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(1) X1 + X2 ↔ X3 + X4 + … (xt: H2SO4 đ, t0)

(2) X3 + X5 → X6 + … (xt: A1)

(3) X6 + NaOH loãng, dư → X2 + X7 + X8 (t0)

Cho biết X1 là axit cacboxylic mạch hở; X2 là ancol mạch hở; X4 có công thức phân tử C5H8O3; X7X8 là các hợp chất hữu cơ; A1 là điều kiện thực hiện phản ứng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Có các nhận xét sau:

       (a) Phân tử X1 có 4 nguyên tử hiđro.

       (b) X2 có thể hòa tan được Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam.

       (c) X3 là hợp chất tạp chức.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

       (d) Phân tử X4 có thể làm mất màu dung dịch Br2 (trong dung môi CCl4).

       (đ) X7 và X8 là đồng phân cấu tạo của nhau.

Số nhận xét đúng là

       A. 4.                                   B. 3.                               C. 2.                                D. 1.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Cho sơ đồ phản ứng sau: X1 + X2 ↔ X3 + X4 + … 1

Đây là 1 câu trong đề thi thử lần 2 năm 2023 sở GD Nam Định

Mời các thầy cô xem đầy đủ đề tại

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn hóa sở GD Nam Định lần 2 và lời giải chi tiết

Tổng hợp đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn hóa có đáp án

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *