Có bao nhiêu quốc gia trên thế giới?

Theo Wiki thì hiện nay thế giới có 195 quốc gia thuộc Liên Hiệp Quốc, bao gồm 193 quốc gia và 2 quan sát viên là Thành Vatican và Palestine. Tuy nhiên, tùy theo góc nhìn mà số quốc gia có sự thay đổi, hãy cùng O2 Education tìm hiểu ngay sau đây!

Săn SALE Shopee ngay thôi

Có bao nhiêu quốc gia trên thế giới?

Về phương diện công pháp quốc tế thì một chủ thể được xem là quốc gia khi có đầy đủ các yếu tố sau: lãnh thổ, dân cư và có chính quyền. Quốc gia là chủ thể quan trọng của quan hệ pháp luật quốc tế.

  • Số quốc gia toàn vẹn, hoàn toàn không tranh cãi là 194: gồm 193 thành viên LHQ và Vatican.
  • 195: nếu tính 193 thành viên và 2 quan sát viên LHQ, Vatican và Palestine, nước được 138 thành viên công nhận.
  • 198: thêm Kosovo, West Sahara, Taiwan, được 102, 44, 16 thành viên LHQ công nhận.
Có bao nhiêu quốc gia trên thế giới?

Theo thống kê và báo cáo của Liên Hợp Quốc, tính đến thời điểm hiện tại trên thế giới có 204 quốc gia được chia thành 5 nhóm.

  • Nhóm 1: 193 quốc gia được công nhận và là thành viên của Liên Hợp Quốc.
  • Nhóm 2: 2 quốc gia là Palestine và Vatican đang trong quá trình quan sát của Liên Hợp Quốc. (Được công nhận vào 2015)
  • Nhóm 3: 2 vùng lãnh thổ được đông đảo quốc gia công nhận là Kosova (thành viên thứ 111/193) và Đài Loan (thành viên thứ 19/193).
  • Nhóm 4: Một số quốc gia được các nước trên thế giới công nhận nhưng không độc lập về chính quyền như Tây Sahara.
  • Nhóm 5: 06 quốc gia và các vùng lãnh thổ được tuyên bố độc lập nhưng không được thế giới công nhận như Abkhazia, Bắc Síp, Nagorno – Karabakh, Tránnistria và Somaliland.

NOC/Olympics có 206 thành viên: 193 UN + 4 (Palestine, Kosovo, Taiwan, Hong Kong) + 9 đảo là lãnh thổ của các thành viên LHQ khác (American Samoa, Aruba, Bermuda, Cayman Islands, Cook Islands, Guam, Puerto Rico, British Virgin Islands, and US Virgin Islands). Vatican và West Sahara không tham gia NOC. Faroe và Macau không được IOC công nhận thành viên NOC, nhưng vẫn là thành viên NPC, được tham dự Paralympic, Macau là thành viên OCA, được tham dự Asian Games.

FIFA có 211 thành viên toàn cầu (thêm nhiều lãnh thổ như Faroe, Curaçao, Gibralta, Macau…) + 11 lãnh thổ chỉ được các liên đoàn châu lục công nhận.

Săn SALE Shopee ngay thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *